Údržba výrobkov

Starostlivosť o povrchovú úpravu:

Ošetrovaním sa zaceľujú drobné rany a praskliny neviditeľné voľným okom, ktoré môžu časom prepúšťať vodu do dreva a tým sa zvýši riziko poškodenia povrchu. Ošetrovanie sa musí vykonávať minimálne 1x za rok. Na ošetrovanie slúži sada Sikkens Pflegeset obsahujúca 250ml neutrálneho čističa a 250ml obnovovacieho mliečka. Neutrálny čistič nie je agresívny voči povrchovej úprave a zároveň veľmi dobre čistí všetky nečistoty na oknách a dverách. Následne po vyčistení okien čističom, sa aplikuje obnovovacie mličko. Na povrchovú úpravu sa mliečko nanáša pomocou pribalenej hubky vždy v smere vlákien. Ošetrovanie nevykonávajte pri vysokých teplotách.


Starostlivosť o pohyblivé časti celoobvodového kovania:

Jednotlivé okná v dome sa používajú s rôznou frekvenciou otvárania a zatvárania, preto je dôležité pozorovať stav kovania. Pri citeľnom mechanickom odpore(ťažšie sa okno zatvára alebo otvára) skontrolovať pohyblivé časti a podľa potreby premazať silikónovým sprejom, prípravkom VD40, alebo rôznymi inými mazivami.


Kedy dochádza k orosovaniu okien zvyčajne na dolnej časti skla z interiéru?Orosenie je vyzrážanie vody, ktorá sa nachádza v miestnosti vo forme vodnej pary na najchladnejšom mieste. Zvyčajne sú to chladné kovové časti napr. vodovodný kohútik (v kúpeľni), chladné fľaše s nápojmi(v lete), ale aj chladnejší spodný okraj sklenenej výplne okna. K oroseniu dochádza hlavne vtedy, ak je veľký rozdiel teplôt vzduchu a jednotlivých predmetov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti. Na orosenie ma veľký vplyv aj relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá za normálnych okolností je v rozmedzí 40 až 45%. K roseniu dochádza vtedy, ak za zväčšuje rozdiel teplôt interiér-exteriér, ale sa aj zvyšuje relatívna vlhkosť (mokré prádlo, sprcha, varenie v kuchyni a pod). Preto v zimných mesiacoch je potrebné regulovať zvyšujúcu sa relatívnu vlhkosť v miestnosti krátkodobým ale intenzívnym vyvetraním priestoru. Taktiež aj správnym umiestnením vykurovacích telies pod oknami, ktoré nesmú byť vybavené nesprávne naformátovanou (príliš širokou) parapetnou doskou, aby bolo zabezpečené prirodzené prúdenie vzduchu okolo skla.

Orosovanie okna nie je dôvodom na jeho reklamáciu!