Euro 68 – Okapnice

Krídlové okapnice Gutman 8532 (eloxovaný hliník)

Chránia spodnú krídlovú časť okna ktorá je najviac vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov najmä vody.

Rámová okapnica Donau (eloxovaný hliník)

Zabezpečuje dokonalý odtok vody a zabrańuje vytváraniu zlepenia tesnenia krídla s plastovou časťou okapnice. Tesnenie dosadá na drevenú časť okna.