Euro 78 – Tesnenie

Schlegel

Penové tesnenie, ktoré má tzv. menší pamäťový efekt ako klasické tesnenia.

Hlavné tesnenie

12mm a druhé doplnkové tesnenie tzv. prachové.