Atypický interiér

Vyrábané  prvky interiéru sú súčasťou individuálnej a špecifickej  architektúry každého jedinečného priestoru. Vhodnosť vybraných druhov a prevedenia drevín  je hlavným aspektom pri výbere  originálnych výrobkov.