Verejné obstarávanie

  • 1. Súťažné podklady
  • 2. Oznámenie o otváraní časti Ostatné
  • 3. Oznámenie o otváraní časti Kritéria
  • 4. Vyhodnotenie ponúk