Euro 78 – Povrchová úprava

1 brúsenie egaliztačnou prúskou s presnosťou +/- 0,1mm zrno 100/mm2

2 navodovanie(pri ihličnatých drevinách, vytiahne pozdľžne vlákna)

3 ručné brúsenie zrnom 150/mm2

4 impregnácia máčaním Sikkens WM662 číra, pri dube SP110

5 morenie máčaním Sikkens WP 562 egalizujúce moridlo

6 ručné prebrúsenie zrno 240/mm2

7 striekanie vysokotlakou technikou 150um Sikkens WF950 alebo WF955

8 ručné prebrúsenie zrno 240/mm2

9 finálny nástrek vysokotlakou technikou 200um Sikkens WF950 alebo WF955