Euro 68 – Povrchová úprava

Na povrchovú úpravu okien sa používajú vodou riediteľné lazúrovacie laky fi ADLER.

Technologický postup pri povrchovej úprave okien:

1 brúsenie egaliztačnou brúskou s presnosťou +/- 0,1mm zrno 100/mm2

2 navodovanie(pri ihličnatých drevinách, vytiahne pozdľžne vlákna)

3 ručné brúsenie zrnom 150/mm2

4 impregnácia máčaním Aquawood Primo

5 morenie máčaním Aguawood Intermedio

6 ručné prebrúsenie zrno 240/mm2

7 striekanie vysokotlakou technikou 200um Aquawood Finapro