Euro 68 – Drevo

Smrek

Materiál, ktorý sa najviac používa na výrobu okien kvôli svojej nižšej cene. Jeho životnosť je podmienená kvalitnou povrchovou úpravou.

Borovica

Materiál, ktorý obsahuje viacej živice, ktorá zaručuje jeho dlhšiu životnosť. Avšak v niektorých prípadoch dokáže esteticky narušiť už hotový výrobok.

Smrekovec

Červený smrek – jedna z najkvalitnejších ihličnantých drevín, Jeho hustota a vyvážený pomer živice ho robia ideálnym materiálom na výrobu eurookien pre klimatické územie strednej Európy. Má dlhú životnosť dosahujúcu aj sto rokov.

Meranti

Tropická drevina, ktorá je charakteridtická, svojou homogénnou štruktúrov, ale aj farebnými rozdielmi. Pri mernej hustote väčšej ako 500kg/m3 predstavuje vešmi dobrý tvrdý a kvalitný materiál na výrobu eurookien.

Dub

Najtvrdší materiál na výrobu eurookien charakterizovaný svojou vlatnosťou odpudzujúcou vodu. Dub je najkvalitnejší a najhustejší materiál, ktorého životnosť predstavuje niekoško stoviek rokov.