Profil firmy

Firma DOORWOOD s.r.o. vznikla ako samostatný výrobca eurookien a dverí v roku 2004. Samotné skúsenosti s výrobou eurookien siahajú do roku 1996. Stolárska prax je viac ako 30 ročná.

Firma sa špecializuje v prevažnej miere na výrobu eurookien, dverí a atypických výrobkov pre interiér.

Každý výrobok je originál, podľa priania zákazníka. Technologické vybavenie je na vysokej úrovni a technológia výroby je odskúšaná a dovoľuje poskytovať na naše výrobky záruku 5 rokov.

Firma sa neustále usiluje modernizovať svoj výrobný proces. Skúsenosti pri výrobe a precíznosť v detailoch posúvajú naše výrobky oproti konkurencii na vyššiu úroveň.

operacny_program_khr.jpg

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja.
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Hencovce 2059, 093 02 Hencovce
Názov projektu: Zvýšenie stupňa iniciatívnosti výroby nákupom iniciatívnych technológií pre
dosiahnutie vyššej kvality výrobkov a efektivity zariadení
Stručný opis projektu: Vďaka finančnému príspevku EÚ spoločnosť DOOR WOOD, s.r.o.bola
obstaraná vysoko nominatíva, výkonná a ekonomicky efektívna technológia, ktorá spoločnosti
umožní zvýšenie jej konkurencieschopnosti, kvality výrobkov, ako aj zefektívnenie výroby
zavedením nových iniciatívnych výrobných postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia
najmä na domácich, ako aj zahraničných trhoch.
Názov a sídlo prijímateľa: DOOR WOOD, s.r.o., Hencovská 1834, 093 02 Hencovce
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015
Výška poskytnutého príspevku: 185 386,60€
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.skwww.siea.gov.sk